FANDOM


ใช้เป็นยาบำบัดรักษาโรค

ใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร

ใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องสำอาง

ใช้เป็นอาหารเสริมบำรุงร่างกาย

ใช้ขับสารพิษ

ใช้เป็นเครื่องดื่ม

ช่วยส่งเสริมความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ