FANDOM


การแก้ไขหน้า (Edit Page)Edit

     การเพิ่มเนื้อหาและการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นการสร้างหน้าเนื้อหาใหม่ หรือแก้ไขจากเนื้อหาเดิมที่มีอยู่แล้ว ผู้ใช้สามารถทำได้ด้วยการเลือกฟังก์ชันแก้ไข (edit this page) ที่แถบเมนูด้านบนของหน้า เมื่อเข้าไปที่หน้าแก้ไขดังกล่าว ผู้ใช้จะสามารถทำการแก้ไขเนื้อหาได้ตามที่ต้องการ ลักษณะการทำงานก็ทำได้เช่นเดียวกับการพิมพ์ข้อความปกติ นอกเหนือจากการพิมพ์ปกติธรรมดา การใช้คำสั่งอื่นๆ ผู้ใช้สามารถทำการแก้ไขเนื้อหา โดยการใช้คำสั่งในลักษณะต่างๆ คือ ใช้ code เพื่อ tag ในรูปแบบ HTML ตามที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่คุ้นเคยได้ แต่โดยหลักการแล้วในส่วนของโปรแกรมนี้ จะมีรูปแบบไวยากรณ์ที่ใช้เฉพาะอยู่แล้วที่เรียกว่า wiki markup ซึ่งจะมีความง่ายและซับซ้อนน้อยกว่ารูปแบบ HTML เดิมที่ใช้อยู่นอกเหนือจากการแก้ไขเนื้อหาตามปกติ ในส่วนอื่นๆ ที่สำคัญของหน้าแก้ไขที่ผู้ใช้จะต้องทำความรู้จักเพื่อช่วยการแก้ไขหน้าให้สมบูรณ์ ซึ่งส่วนนนี้จะอยู่ทางด้านขวามือของหน้าต่างแก้ไข คือ

Ytyt10

การแก้ไขหน้า (Edit Page)