FANDOM


การแสดงตัวอย่างก่อนการบันทึกเพื่อแสดงผลจริง (Show Preview)Edit

       เมื่อเราทำการแก้ไขเนื้อหา ในระหว่างที่ทำการแก้ไขลักษณะข้อความและคำสั่งที่ใช้ปรากฎผลการแสดงแตกต่างจากหน้าที่แสดงจริง ดังนั้นหากเราต้องการทราบว่าข้อความการแก้ไขที่พิมพ์ไไปจะปรากฏผลตามที่ต้องการหรือไม่ ก่อนที่เราจะบันทึกการแก้ไขนั้น เราก็สามารถเรียกดูตัวอย่างการแสดงผลได้โดยการกดที่ปุ่ม "แสดงตัวอย่าง (Preview)"

Ytyt14

การแสดงตัวอย่างก่อนการบันทึกเพื่อแสดงผลจริง (Show preview)