FANDOM


การแสดงตัวอย่างก่อนการบันทึก (Show Preview)Edit

        เมื่อเราทำการแก้ไขเนื้อหา ในระหว่างที่ทำการแก้ไข ลักษณะข้อความและคำสั่งที่ใช้ปรากฏผลการแสดงแตกต่างจากหน้าที่แสดงจริง ดังนั้นหากเราต้องการทราบว่าข้อความการแก้ไขที่พิมพ์ไปจะปรากฏผลตามที่ต้องการหรือไม่ ก่อนที่เราจะบันทึกการแก้ไขนั้น เราก็สามารถเรียกดูตัวอย่างการแสดงผลได้โดยการกดทที่ ปุ่ม “แสดงตัวอย่าง (preview)”

Ytyt12

การแสดงตัวอย่างก่อนการบันทึกเพื่อแสดงผลจริง (Show Preview)