FANDOM


การแสดงตัวอย่างเปรียบเทียบเนื้อหาที่แก้ไข (Show Changes)

     เมื่อเราได้ทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาบทความจากเนื้อหาเดิมที่มีอยู่และต้องการตรวจสอบดูว่าเราได้ทำการเปลี่ยนแปลงที่ส่วนใดของเนื้อหา และเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอย่างไร เราก็สามารถทำได้โดยการกดที่ปุ่ม “บันทึก” ระบบก็จะแสดงหน้าต่างเปรียบเทียบข้อความเดิมก่อนการแก้ไขและข้อความใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงและเน้นแสดงให้เห็นส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

Ytyt15

การบันทึกการแก้ไข (Show Changes)