FANDOMการใช้แถบเครื่องมือ

นอกเหนือจาการกำกับคำสั่งด้วยการพิมพ์กำกับแล้วที่หน้าต่างแก้ไขข้อความ ยังมีสิ่งเครื่องมืออำนวยความสะดวก คือ  เป็นแถบไอคอนเครื่องมือแก้ไขอัตโนมัติ ให้เลือกใช้เพื่อความสะดวกรวดเร็ว  ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์คำสั่งแถบไอคอนเครื่องมือช่วยแก้ไขอัตโนมัติจะอยู่บนหน้าต่างแก้ไข  รูปไอคอนเครื่องมือต่างๆ จะมีการอัปเดตใหม่เพิ่มเติมเสมอในเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ Wiki รุ่นใหม่ๆ ตัวอย่างไอคอนเครื่องมือแก้ไขอัตโนมัติมี

ดังต่อไปนี้

Ytyt16

การใช้แถบเครื่องมือ

Ytyt17

การใช้แถบเครื่องมือ