FANDOM


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia grandis Linn.
กาลพฤกษ์

กาลพฤกษ์

ชื่อสามัญ : Horse Cassia

ชื่ออื่นๆ : ราชพฤกษ์ กาลพฤกษ์ ไชยพฤกษ์(ภาคกลาง) เปลือกขม(ปราจีน) กาลส์(เขมร)

ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAR

ลักษณะทั่วไป :

  • ต้น : เป็นพรรณไม้ยืนต้น ที่มีขนาดย่อมจนถึงขนาดกลาง ลักษณะลำต้นคล้ายต้นราชพฤกษ์ หรือต้นคูน
  • ใบ : ใบมีลักษณะเป็นใบเล็ก ๆ มีลักษณะคล้ายแคฝรั่ง หรือใบขี้เหล็ก คือปลายใบแหลม ใบบางเรียบ
  • ดอก : ดอกออกเป็นช่อ มีสีชมพูแกมสีขาว เกสรดอกมีสีเหลือง ดอกมีลักษณะคล้ายกับดอกต้นเชอรี่ มีกลิ่นหอม
  • ผล : ผลมีลักษณะเป็นฝักกลม มีสีดำ เนื้อในของฝักมีสีขาว และแห้งจะซ้อนกันเป็นชั้นๆ ฝักหนึ่งยาวประมาณ 38-40 นิ้ว

การขยายพันธุ์ : เป็นพรรณไม้ที่มีการขยายพันธุ์ด้วยการพาะเมล็ด หรือการตอนกิ่ง

ส่วนที่ใช้ : เนื้อในฝัก เปลือกและเมล็ด

สรรพคุณ :

  • เนื้อในฝัก ใช้ปรุงเป็นยาระบายอ่อน ๆ แก้พิษไข้
  • เปลือกและเมล็ด ใช้ทานทำให้อาเจียน เป็นยาถ่ายพิษไข้

ถิ่นที่อยู่ : เป็นพรรณไม้ที่มีปลูกทั่วไปตามบ้าน และวัด ทุกภาคในประเทศไทย

อ้างอิง : พจนานุกรม สมุนไพรไทย ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม