FANDOMชื่ออื่น ๆ : ข่อยหยอง ข่อยเตี้ย กะชึ่ม ข่อยหนาม ผักรูด (ประจวบ)

ชื่อสามัญ : -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Scyphellandra Pierrei H. de Boissieu.

วงศ์ : MORACEAE
ลักษณะทั่วไปต้น : เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง

ใบ : ใบนั้นจะกลม ริมขอบใบเป็นจักรมีหนามแหลมทั้งลำต้น

การขยายพันธุ์ : -ส่วนที่ใช้ : เนื้อไม้ ราก ใช้เป็นยาสรรพคุณ : เนื้อไม้และราก ใช้ปรุงเป็นยาขับปัสสาวะ ขับเมือกในลำไส้ และรักษาโรคกษัย ไตพิการอื่น ๆ : เป็นพรรณไม้ที่ชอบขึ้นตามป่าบนเนินเขาถิ่นที่อยู่ : ที่ถิ่นกำเนิดอยู่ในปากถ้ำวิมาณจักรี จังหวัดสระบุรี และที่เขากระวาน จัวหวัดจันทบุรี กับตำบลทุ่งกร่างอ้างอิง : พจนานุกรม สมุนไพรไทย ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม