FANDOM


คัดเค้า

คัดเค้า

ชื่ออื่น ๆ : จี้เก๊า , โยทะกา, เค็ดเค้า, คัดเค้า

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Randia siamensis Craib.

วงศ์ : RUBIACEAE

ลักษณะทั่วไป

ต้น : เป็นพรรณไม้เถา จำพวกตรุษจีนหรือเฟื่องฟ้า ลักษณะลำต้นดต และยาวก็จะขึ้นพาดพันเลื้อยไปตามต้น ไม้และกิ่งไม้

ใบ : ใบจะเป็นสีเขียวสด มีลักษณะเรียวยาวคล้ายใบมะม่วง และมีหนามคมยาวทั้งต้นและมีกิ่งก้านจะมีหนาม เป็นคู่

ดอก : ดอกจะเล็กเป็นสีขาวอยู่ในก้านเดียวกันเป็นกระจุก มีลักษณะคล้ายดอกส้นหรือดอกมะนาว ดอกจะมีกลิ่นหอม ถ้าดอกร่วงจะมีลูกเป็นพวง

เมล็ด( ผล ) : ผลนั้นจะโตเท่าเมล็ดพุดซากลม ๆ เป็นสีดำ ส่วนขนาดของเมล็ดนั้นจะโตเท่าหัวไม้ขีดไฟ

การขยายพันธุ์ : โดยการใช้เมล็ด

ส่วนที่ใช้ : ใบ ดอก ผล และราก ใช้เป็นยา

สรรพคุณ :

ใบ ใช้รักษาโรคโลหิตซ่าน

ดอก ใช้รักษาโลหิตในกองกำเดา

ผล รักษาโลหิตอันเน่าให้ตก และรักษาโลหิตร้อนให้บริบูรณ์

ราก ใช้รักษารัตตปิดตะโรค ขับเลือด และรักษาไข้เพื่อโลหิต เลือดออกตามไรฟัน

อื่น ๆ : ในแพทย์ตำบลได้กล่าวว่า รากพรรณไม้นี้จะมีรสเย็นและฝาดเล็กน้อย ใช้ขับลมรักษาไข้เพื่อโลหิต แพทย์ ตามชนบทได้ใช้ผลของพรรณไม้นี้ปรุงเป็นยาต้มกินเป็นยาขับฟอกโลหิต