FANDOM


ชื่ออื่น ๆ : ผักกอก (เชียงใหม่), ไต่ผู้เฟี้ย (จีน-แต้จิ๋ว), กากอก (ภาคเหนือ)

ชื่อสามัญ : Water lettuce

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pistia stratiotes L.

วงศ์ : ARACEAE

ลักษณะทั่วไป

ต้น : เป็นพรรณไม้ที่ชึ้นลอยและเติบโตอยู่บนผิวน้ำ ซึ่งลำต้นจะอวบน้ำ และมีรากเป็นกระจุก

ใบ : ออกใบเดี่ยว มีสีเขียว การเรียงใบนั้นจะเป็นวงคล้ายกับรูปถ้วย ลักษณะของใบปลายมนจะบานแผ่ออกคล้ายกับใบพันยาว 1-4 นิ้วตรงโคนใบจะนูนออกทางด้านหลัง และมีขนอยู่ ระหว่างใบกับด้านทั้งสองด้านทั้งสองด้าน

ดอก : ออกเป็นช่ออยู่ตรงกลางต้นหรือตรงโคนใบระหว่างกลาง ซึ่งดอกนี้จะมีกาบห่อหุ้มดอกอยู่ 2-3 อันมีเกสรตัวผู้และเมียอยู่ในช่อเดียวกัน

ผล : ลักษณะของผลเป็นแผ่นบาง ๆ ภายในผลมีเมล็ดอยู่ 2-3 เม็ดเปลือกเมล็ดจะมีรอยย่น ๆ

การขยายพันธุ์ : เป็นพรรณไม้น้ำชอบแดดจัด ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด หรือแยกต้นแขนงอออก ชอบน้ำจืด

ส่วนที่ใช้ : ใบ

สรรพคุณ :

ใบ นำใบที่เจริญเติบโตเต็มที่ และควรจะเก็บใบในหน้าร้อย ถึงจะดี นำมาล้างให้สะอาดตัด รากออกให้หมดพยายามอย่าให้รากติดได้ยิ่งดี นำมาตากแห้งซึ่งจะมรสเค็ม เย็น และฉุนจะเป็นยาแก้หัดผื่น หรือมีน้ำเหลืองแก้บอบช้ำ ขับปัสสาวะซึ่งวิธีทำคือนำเอาใบแห้งมาต้มกับน้ำ