FANDOM


ชื่ออื่น ๆ : ป๋ายหลานฮัว (จีนกลาง) , แปะหลั่งฮวย (แต้จิ๋ว)

ชื่อสามัญ : White Champaka

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Michelia alba DC. ( M.longifolia Bl. )

วงศ์ : MAGNOLIACEAE

ลักษณะทั่วไป

ต้น : เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง แตกกิ่งก้านสาขาเป็นทรงพุ่มซึ่งกิ่งก้านนี้จะเปราะและหักง่าย ลำต้นจะสูงถึง 20 เมตร

ใบ : ออกใบเดี่ยว สลับกันไปตามข้อต้น ลักษณะของใบเป็นรูปไข่ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบ ใบเป็นคลื่นเล็กน้อย พื้นใบเป็นสีเขียวกว้างประมาณ 2-3.5 นิ้วยาว 5-8 นิ้วลักษณะของใบจำปีนี้ จะคล้ายกับใบจำปาผิดกันตรงที่จำปีมีใบเล็กกว่า ก้านใบยาว 0.5 นิ้วหรือกว่านี้เล็กน้อย

ดอก : ออกดอกเดี่ยว อยู่ตามง่ามใบส่วนยอดของต้น ลักษณะดอกคล้ายกับดอกจำปา แต่จำปีนี้มีสีเหลือง อมขาวนวล ๆ สีเหลืองอร่ามเหมือนจำปา กลีบดอกแข็งยาวประมาณ 1.5-2 นิ้วดอกหนึ่งมีกลีบ ซ้อนกัน 8-10 กลีบภายในดอกมีเกสรเป็นแท่งกลมเล็ก คล้ายฝักข้าวโพดเล็ก ๆ

การขยายพันธุ์ : เป็นไม้กลางแจ้งชอบแสงแดด เจริญได้ดีในดินที่ร่วนซุยและขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่ง

ส่วนที่ใช้ : ใบ

สรรพคุณ :

ใบ นำมาทำเป็นยาขับระดูขาว แก้หลอดลมอักเสบเรื้อรังระงับไอ ต่อมลูกหมากอักเสบ

ถิ่นที่อยู่ : เป็นพรรณไม้ของประเทศชวา

ตับรับยา : นำใบที่ตามแห้งแล้ว หรือผิงไฟให้แห้งประมาณ 10-15 กรัม มาต้มกับน้ำรับประทานแก้ไอ และแก้หลอดลมอักเสบ

อ้างอิง : พจนานุกรม สมุนไพรไทย ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม