FANDOM


ประเภทของสมุนไพรแบ่งตามรสEdit

การไช้สมุนไพรรักษาอาการของโรค คือ การใช้ฤทธิ์ทางเคมีที่มีใจเภสัชวัตถุทางธรรมชาติ

เป็นสิ่งบำบัดซึ่งคนไทยมีภูมิปัญญาในการเลือกสรรเภสัชวัตถุที่มีในธรรมชาติเพื่อการรักษาโรคมาช้านาน ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรที่ได้จากสัตว์พืชแร่ธาตุต่างๆที่มีมากว่า 1000ชนิด โดยการสังเกตและศึกษาสืบต่อกันมาจนกระทั่งได้การบัญญัติสรรพคุณสมุนไพรเอาไว้เพื่อรักษาอาการของโรคได้อย่างชัดเจนโดยสามารถแบ่งชนิดของสมุนไพรออกตามรสและสรรพคุณในการรักษา ได้ดังนี้ื

1. การใช้สมุนไพรรสฝาด   ใช้ในทางสมานแผลแก้ท้องร่วงบิดบำรุงธาตุ

2. การใช้สมุนไพรรสหวาน   มีคุณสมบัติซึมซาบไปตามเนื้อแก้อ่อนเพลีย แก้ชุ่มคอ เจริญอาหาร

3. การใช้สมุนไพรรสมัน     แก้โรคทางเส้นเอ็น ปวดเมื่อย ไขข้อพิการ เอ็นพิการ

4. การใช้สมุนไพรรสเค็ม     มีคุณสมบัติซึมซาบไปตามผิวหนังรักษาบาดแผลแก้โรคผิวหนังแก้ท้องเฟ้อ ช่วยย่อยอาหาร

5. การใช้สมุนไพรรสเปรี้ยว    แก้เสมหะพิการ แก้ไอ ฟอกโลหิต  แก้กระหายน้ำ เลือดออกตามไรฟัน  ไข้พิษ ไข้ต่าง ๆ

6. การใช้สมุนไพรรสขม    บำรุงโลหิตแก้ไข้ตัวร้อน ร้อนใน เจริญอาหาร

7. การใช้สมุนไพรรสเมาเบื่อ    ใช้แก้พิษสัตว์กัดต่อยพิษน้ำร้อนลวก พิษดี พิษโลหิต แก้ปวดบาดแผล

8. การใช้สมุนไพรรสเผ็ดร้อน   แก้ลมจุกเสียด แน่นเฟ้อ ขับลมบำรุงธาตุย่อยอาหาร

9. การใช้สมุนไพรรสจืด        แก้ทางเสมหะ ขับปัสสาวะ แก้ไข้ แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้ไตพิการ แก้ในทางเตโชธาตุ ถอนพิษ

อ้างอิง รสของสมุนไพร