FANDOM


ชื่ออื่น : ชะเอม, กอกกั้น, ชะเอม, ส้มป่อยหวาน, อ้อยช้าง, ชะเอมไทย (ชุมพร), เซเบี๊ยดกาชา (ตรัง)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Albizia myriophylla Benth.

วงศ์ : MIMOSEAE

ลักษณะทั่วไป :

ต้น : เป็นพรรณไม้เถายืนต้นมีขนาดกลาง ตามลำต้นกิ่งก้านจะมีหนาม

ใบ : ใบจะเล็กละเอียดเป็นฝอย มีลักษณะคล้ายส้มป่อย หรือต้นหยก และกระถิน

ดอก : ดอกจะมีลักษณะเป็นดอกเล็ก และฟูเป็นช่อสีขาว มีกลิ่นหอม

ฝัก : จะมีลักษณะคล้ายคลึงกัน

ส่วนที่ใช้ : เนื้อไม้ ใบ ดอก และรากใช้เป็นยา

สรรพคุณ :

เนื้อไม้ ใช้รักษาโรคในคอ รักษาลมรักษาเลือดออกตามไรฟัน บำรุงกล้ามเนื้อให้เจริญ บำรุงธาตุและกำลัง ขับเสมหะรักษาน้ำลายเหนียว

ใบ ใช้ขับเลือดให้ตก

ดอก รักษาดี และเลือด ทำให้เสมหะงวดเข้า ช่วยย่อยอาหาร

ราก จะมีรสหวาน ลักษณะคล้ายชะเอมเทศ ใช้ปรุงเป็นยา