FANDOM


ชื่ออื่น ๆ : บรเพ็ชร, ชิงช้าชาลี, ชิงชาลี (ไทยภาคกลาง), จุ่งจะริงตัวพ่อ (ภาคเหนือ), จุ่งจะลิงตัวแม่ (พายัพ), ตะซีคี

ชื่อสามัญ : -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tinospora tomentosa, Miess

วงศ์ : MENISPERMACEAE

ลักษณะทั่วไป :

ต้น : เป็นพรรณไม้เถา ชอบเลื้อยพาดพันตามต้นไม้ใหญ่ ตามร้านเถานั้นจะมีลักษณะกลมและเกลี้ยง

ใบ : ใบจะกลมโตและมีขนาดเดียวกับใบบอระเพ็ด และใบกระทุงหมาบ้า

ดอก : จะเป็นช่อเล็ก ๆ สีเหลือง สวยน่าดูมาก

ส่วนที่ใช้ : ต้น ใบ ดอก ใช้เป็นยา

สรรพคุณ :

ต้น จะมีรสขม ใช้รักษาพิษฝีดาษ เป็นยาบำรุงกำลัง บำรุงธาตุ บรรเทาอาการกระหายน้ำ ทำให้เจริญอาหาร รักษาไข้เหนือ รักษาฝีกาฬ อันบังเกิดเพื่อฝีดาษ

ใบ รักษาโรคมะเร็ง และใช้ฆ่าพยาธิ

ดอก ขับพยาธิในท้อง ในหู ในฟัน

อื่น ๆ : ใบสดใช้ตำพอกฝีทำให้เย็นรักษาอาการปวด ใช้ถอนพิษและบำรุงน้ำดี ใช้ดับพิษทั้งปวง

อ้างอิง : พจนานุกรม สมุนไพรไทย ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม