FANDOM


ชื่ออื่น ๆ : ตะแบง (อุดร), ตร้ะ (ส่วยสุรินทร์), ไม้ชาด ชาด พันชาด (อีสาน)

ชื่อสามัญ : -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Erythroploeum succirubrum, Gagnep, Erythroploeum teysmannii, Kurz.

วงศ์ : MIMOSACEAE

ลักษณะทั่วไป :

ต้น : เป็นพรรณไม้ยืนต้น ที่มีลำต้นขนาดใหญ่ ผิวเปลือกลำต้นมีสีดำ เนื้อไม้ในเป็นสีขาว และแก่นกลางไม้มีเนื้อแข็งเป็นสีน้ำตาลเข้ม

ใบ : ใบดกหนาทึบ ลักษณะของใบเหมือนกับใบมะค่า หรือใบประดู่

ดอก : ดอกออกเป็นพุ่ม หรือเป็นช่อใหญ่ มีลักษณะเป็นสีเหลือง

ผล : ผลมีลักษณะเป็นฝัก ค่อนข้างกลม คล้ายกับฝักประดู่

การขยายพันธุ์ : เป็นพรรณไม้กลางแจ้ง ซึ่งมีความร้อน และแสงแดดได้ดีมีการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด

ส่วนที่ใช้ : ถ่านที่ได้จากการเผาของเนื้อไม้

สรรพคุณ :

ถ่าน ใช้นำมาปรุงเป็นยาแก้โรคเกี่ยวกับเด็กได้ดี แก้อาการเชื่อมซึม และแก้พิษไข้

อื่น ๆ : เนื้อไม้ เมื่อใช้เผาเป็นถ่านจะให้ไฟแรงได้ดี เรียกว่า ถ่านทำทอง

ถิ่นที่อยู่ : ซาก เป็นพรรณไม้ที่พบขึ้นตามบริเวณป่าที่ราบในจังหวัดนครราชสีมามีเป็นจำนวนมาก

อ้างอิง : พจนานุกรม สมุนไพรไทย ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม