FANDOM


ชื่ออื่น ๆ : ถั่วน้อย (พายัพ), ถั่วลันเตาเปลือกหนา, ถั่วลันเตา (ไทย)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pisum sativum

วงศ์ : PAPILIONEAE

ลักษณะทั่วไป :

ต้น : เป็นพรรณไม้เลื้อย อยู่ในจำพวกถั่ว

ใบ : จะมีใบย่อยอยู่ 3 ใบ

ดอก : ดอกนั้นจะออกเป็นสีขาว, ม่วง

เมล็ด (ผล) : ผลจะออกเป็นฝักเล็ก ๆ มีลักษณะคล้ายฝักถั่วแปบ ภายในฝักจะมีเมล็ดโต ฝักหนึ่งจะ มีเมล็ดอยู่ประมาณ 2-4 เมล็ด

การขยายพันธุ์ : โดยการเพาะเมล็ด

ส่วนที่ใช้ : เถา และฝัก ใช้เป็นยา

สรรพคุณ :

เถา ใช้กินเป็นยารักษาโรคตับทรุด ตับพิการ และชักตับ

ฝัก จะมีรสมัน ใช้ปรุงเป็นอาหารได้ทั้งอาหารจีน และอาหารฝรั่ง

อื่น ๆ : ฝักยังขายเป็นสินค้า ที่ใช้ในการปรุงอาหาร นอกจากนี้แล้วยังสามารถนำฝักมาแกะเอา เมล็ด นำไปต้มดองไว้หรือจะทำเป็น ถั่วกระป๋องขายได้ราคาดีมาก

ถิ่นที่อยู่ : พรรณไม้นี้จะเจริญงอกงามดี ในฤดูหนาว ชาวจีนนิยมปลูกกันทั่วไปทุกแห่งทุกจังหวัด