FANDOM


ชื่อที่เรียก นมเมีย

ชื่ออื่นๆ นมเมีย

หมวดหมู่ทรัพยากร พืช

ลักษณะ

เป็นไม้เลื้อยเกาะอาศัยตามต้นไม้ใหญ่ เนื้อใบหนา ดอกออกเป็นช่อระหว่างซอกใบ ช่อหนึ่งมีหลายสิบดอก  ตรงกลางมีส่วนที่เรียกว่า  “มงกุฎ”  มีทั้ง ขาวครีม 

ประโยชน์

ใบ นำมาต้มกับน้ำ ปรุงเป็นยาแก้ไอ และหืด

แหล่งที่พบ ป่าชายเลนทุ่งตะเซะ

ตำบล ทุ่งกระบือ    อำเภอ   ย่านตาขาว   จังหวัด  ตรัง

ฤดูกาลใช้ประโยชน์ ออกผล เมษายน-มิถุนายน

ศักยภาพการใช้งาน สมุนไพร

ชื่อวิทยาศาสตร์ Hoya coriacea Blume.

ชื่อวงศ์ Asclepiadaceae

แหล่งที่มาของข้อมูล กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณะสุข


การขยายพันธุ์ทางธรรมชาติ           เถา

แหล่งอื่นๆ ที่สามารถพบได้             ต้นไม้ใหญ่ในป่าชายเลน