FANDOM


ยี่หร่า

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ocimum Gratissimum

ชื่อสามัญ : Kawawya, Caraway Friut, Caraway Seed, Kummel,Caraway

ชื่ออื่นๆ : หอมป้อม (เหนือ) ชื่อวงศ์ : UMBELLIFERAE

ลักษณะทั่วไป :ต้น : เป็นพรรณไม้ล้มลุก ที่มีอายุ 2 ปี แตกกิ่งก้านสาขาขนาดเล็ก กิ่งก้านจะไม่ใหญ่ ในช่วงปีแรกนั้นจะแตกกิ่งก้านสาขาและในช่วงปีที่สองจะออกดอกออกผล

ใบ : เป็นใบรวม สีเขียวสด ขอบใบจะจักลึกลงเป็นฝอย รับประทาน

ดอก : ออกเป็นช่อ ช่อดอกนั้นจะจัดแบบ Compound Umbels ก้านช่อดอกนั้นจะยาวมาก ตัวดอกมีขนาดเล็กและสีขาวมีก้านดอกยาว

ผล : เป็นเม็ดเล็ก ๆ รูปไข่แบน มีกลิ่นหอมมากกว่าส่วนใด ๆ ของต้น เมื่อยังอ่อนเป็นสีเขียว พอแก่หรือสุกกลายเป็นสีน้ำตาล

การขยายพันธุ์ : เป็นพรรณไม้กลางแจ้ง เจริญเติบโตได้ดีในดินที่ร่วนซุยและมีความชื้นปานกลาง ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

ส่วนที่ใช้ : ผลสุก

สรรพคุณ :

ผลสุก ภายในผลที่สุกจะมีน้ำมัน ซึ่งกลั่นออกมาเป็นน้ำมันยี่หร่า ส่วนทางยาใช้เป็นยาขับลม แต่งกลิ่นอาหารให้หอม เช่น ขนม ปัง ขนมเค้ก และอาหารอื่น ๆ ใช้เป็นเครื่องเทศ