FANDOM


ย่านาง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tiliacora triandra Diels

ชื่ออื่นๆ : จอยนาง (เชียงใหม่), เถาย่านาง, เถาหญ้านาง (ไทย) ชื่อวงศ์ : Menispermaceae

ลักษณะทั่วไป :

ต้น : เป็นพรรณไม้เถา ลักษณะของเถานั้นกลม ๆ เป็นเถาขนาดเล็ก แตเถานั้นจะยาวพันขึ้นไปตามต้นไม้ หรือตามกิ่งไม้เป็นเถาสีเขียว เมื่อเถานั้นแก่ก็จะเป็นสีคล้ำ ๆ ไปบ้าง

ใบ : จะมีความยาวประมาณ 7.5-12 ซม. และกว้างประมาณ 4-6 ซม. ส่วนก้านใบนั้นมีความยาวประมาณ 1.5 ซม. ลักษณะของใบจะเป็นสีเขียว รูปไข่ค่อนข้างจะหนา ริมใบจะเรียบ ตรงปลายใบของมันจะแหลม

ดอก : จะออกเป็นพวงเล็ก ๆ สีเหลือง และจะมีขนาดโตกว่าเมล็ดงาเล็กน้อย

ผล : ผลจะโตเท่ามะแว้ง เป็นสีเขียวกลม ๆ แต่ถ้าผลแก่จัดจะเปลี่ยนเป็นสีแดง และผลนั้นก็จะออกเป็นพวงเหมือนดอก

การขยายพันธุ์ : โดยการใช้เมล็ด

ส่วนที่ใช้ : ใบ และราก ใช้เป็นยา

สรรพคุณ :

ใบ จะมีรสเย็นใช้ถอนพิษ หรือใช้ใบต้มกับหน่อไม้ ทำให้หน่อไม้หายขื่นกับมีรสหวาน หรือจะใช้ตำบีบเอาแต่น้ำใส่ในแกงบวน จะทำให้แกงมีรสดีขึ้น

ราก ใช้ผสมเป็นยาไม่ผูกและไม่ถ่าย รักษาโรคไข้ทั้งปวงผิดสำแดง