FANDOM


ชื่ออื่น ๆ : ป๋ายฮัวตาน (จีนกลาง), แปะฮวยตัง (แต้จิ๋ว), ปิดปิดขาว (ภาคเหนือ), ตั้งชู้อ้วย, ตอชูวา (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)

ชื่อสามัญ : -

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plumbago zeylanica Linn.

วงศ์ : PLUMBAGINACEAE

ลักษณะทั่วไป :

ต้น : เป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็ก จะแตกกิ่งก้านสาขาออกรอบ ๆ ต้นมากมาย ซึ่งกิ่งอ่อนหรือกิ่งที่เล็ก จะมีร่องเหลี่ยม ลำต้นจะสูงประมาณ 2-3 เมตร

ใบ : เป็นไม้ใบเดี่ยว ออกใบสลับกันไปตามข้อต้น ใบเป็นรูปหอกปลายใบแหลม ขอบใบ เป็นคลื่นเล็กน้อย โคนใบจะมนเว้ามีสีเขียวเข้ม ลักษณะของใบจะคล้ายกับใบมะลิ แต่มีขนาดที่ใหญ่กว่า กว้างประมาณ 1.5-2 นิ้วยาว 2-3.5 นิ้ว

ดอก : ออกเป็นช่ออยู่ตามส่วนยอดของต้น ช่อดอกนั้นยาวประมาณ 4-10 นิ้ว ลักษณะของ ดอกตรงโคนจะเป็นหลอดเล็ก ๆ แต่ส่วนปลายดอกจะบานออกเป็นกลีบอยู่ 5 กลีบรูปจะคล้ายกับจาน ดอกมีสีขาว กลีบเลี้ยงเป็นสีขาวและมีขนปกคลุมทั่วกลีบ

การขยายพันธุ์ : เป็นไม้ในที่ร่มรำไร ชอบความชื้นและที่แฉะ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

ส่วนที่ใช้ : ราก และใบ

สรรพคุณ :

ราก ใช้เป็นยาขับพยาธิ ขับประจำเดือน ทาแก้กลากเกลื้อน และแก้ปวดข้อ

ใบ นำมาตำพอกแก้ฟกช้ำหรือฝีบวม และใช้แก้โรคมาลาเรีย

ข้อห้ามใช้ : สำหรับหญิงที่มีครรภ์ห้ามรับประทาน เป็นอันขาดเพราะจะมีสารบางอย่างเหมือน ๆ กับเจตมูลเพลิงแดง ซึ่งจะทำให้แท้งได้ แต่ฤทธิ์ของเจตมูลเพลิงขาวนี้จะอ่อนกว่า

ถิ่นที่อยู่ : มักจะพบเจตมูลเพลิงขาวนี้งอกงามอยู่ตามป่าที่ราบทั่วไปและชอบอยู่ในที่ชื้นแฉะ