FANDOM


แฮ้ม
แฮ้ม

แฮ้ม

Edit

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Terminalia calamansanai (Blanco) Rolfe.

ชื่ออื่นๆ : สกุณี , ตาโหลน , แหนแดง, แฮ้น , แห้ม , แฮ้ม

ชื่อวงศ์ : Menispermaceae

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

          เป็นไม้ยืนต้น แห้มเป็นสมุนไพรที่ใช้กันมากในแถบประเทศลาว เวียดนาม ประกอบด้วย 2 สายพันธุ์ คือ

1. แฮ้ม Coscinium usitatum ไม้เถา รากและเถาสีเหลือง ใบเป็นแบบสลับ ดอกสีขาว ออกเป็นช่อระหว่างใบ พบตามป่าเกือบทุกภาคของประเทศลาว

2. แฮ้ม Fibraurca recisa Pierre เป็นไม้เถา เถาแก่สีเหลือง ใบเป็นแบบสลับ ดอกสีเหลืองอมเขียว ออกดอกในช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม

ดอก  รสฝาดเฝื่อน แก้บิดมูกเลือด

เถา  รสร้อนฝาดเฝื่อน แก้ดีพิการ ขับผายลม ทำให้เรอ แก้ไข้ร้อนใน แก้ท้องเสียเนื่องจากอาหารไม่ย่อย แก้ดีซ่าน

ราก  รสร้อนฝาดเฝื่อน ขับลมอัมพฤกษ์ บำรุงน้ำเหลือง ฝนหยอดตาแก้ริดสีดวงตา แก้ตาแดง ตาแฉะ ตามัว ตาอักเสบ

สรรพคุณ ใบ รสร้อนฝาดเฝื่อน ขับโลหิตระดูที่เสียเป็นลิ่มเป็นก้อนให้ออกมา ขับน้ำคาวปลา รักษาโรคความดันโลหิตสูง, ละลายไขมัน, โรคไต, เบาหวาน, สารพิษตกค้าง