FANDOM


รสเผ็ดร้อนEdit

         สำหรับแก้ลม จุกเสียด แน่นเฟ้อ ขับผายลม บำรุงไฟธาตุ แก้ธาตุพิการ ขับโลหิตระดู ขับลมในลำไส้ ขับลมให้ฝายให้เรอ ขับเหงื่อ เกลื่อนฝีให้ยุบ ย่อยอาหาร แสลงกับไข้ที่มีพิษร้อน ไข้ตัวร้อน เพ้อคลั่ง ตัวยาเช่น

  1. ลูกจันทน์เทศ : รสเผ็ดร้อน แก้ปวดท้อง ชูไฟธาตุ แก้ธาตุพิการ เจริญอาหาร รัดมดลูก
  2. ดอกจันทน์ :    รสเผ็ดร้อน แก้ลม จุกเสียด แก้ปวดท้อง ชูไฟธาตุ
  3. ลูกกระวาน :    รสเผ็ดร้อน กระจายเสมหะโลหิต แก้ปวดท้อง แก้จุกเสียด ขับลมในท้อง
  4. กานพลู :       รสเผ็ดร้อน กระจายลม เสมหะอันข้น แก้เสมหะอันเกิดในกองโลหิต และแก้รัตตะปิตตะโรค แก้ปวดท้อง 
  5. รากพาดไฉน :     รสเผ็ดร้อน แก้เสมหะ ขับผายลม
  6. หัวเต่าเกียด  :  รสเผ็ดร้อน แก้โรคตับปอดพิการ แก้ตับทรุด ฟอกเสมหะ
  7. พริกหอม :      รสเผ็ดร้อน ขับลมในกระเพาะอาหารและลำไส้
  8. พริกหาง :          รสเผ็ดร้อน บำรุงธาตุ แก้ปวดท้อง ขับลม ขับปัสสาวะ ขับหนอง
  9. ขิงแห้ง :            รสเผ็ดร้อนหวาน แก้พรรดึก กระจายลม แก้จุกเสียด ขับเหงื่อ แก้ไข้ตรีโทษ
  10. หัวกระชาย :       รสเผ็ดร้อน แก้มุตกิด แก้โรคในปาก แก้ลมอันเกิดแต่กองหทัยวาตะ