FANDOM


สมุนไพรรสจืดEdit

รสจืด

ไม้เถาเลื้อยไปตามพื้นดินและพาดพันต้นไม้ตาย ใบ  ดอก  รสจืด   สรรพคุณ  แก้ไข้  ลดความร้อน

ไม้เถาเลื้อยพาดพันต้นไม้ ราก รสเย็นจืด สรรพคุณ ถอนพิษยาเบื่อเมา  ถอนพิษไข้  แก้พิษอักเสบต่างๆ

ไม้เถาพาดพันต้นไม้อื่น ใช้ชนิดดอกสีขาวมาก ราก รสจืด สรรพคุณ ขับปัสสาวะ แก้ปวดฟัน โคนฟันอักเสบ แก้ตาฝ้าฟาง ตามัว

ลักษณะคล้ายกล้วยไม้ เกาะอยู่บนต้นไม้ใหญ่ๆ หัว  รสจืดเบื่อ  สรรพคุณ ขับปัสสาวะ แก้นิ่ว แก้เบาหวาน เบื่อพยาธิ แก้ไตพิการ     แก้แผลผุพอง

เป็นไม้พุ่มขนาดย่อม (ซักบ้อเช้า) ราก  รสจืดเย็น  สรรพคุณ  ระงับความร้อน  แก้ไข้  ขับปัสสาวะ

ไม้น้ำใช้ทั้งต้น  รสจืดเฝื่อน  สรรพคุณ  แก้เสมหะและลม  แก้เพ้อกลุ้ม  แก้ไขเพื่อดี  ช่วยย่อยอาหาร

ไม้ต้นเล็ก อยู่ริมน้ำ ชูใบ ก้านยาวใช้ทั้งต้น รสจืด สรรพคุณ แก้เสมหะ แก้ดีเดือด เจริญอาหาร

ไม้น้ำเนื้ออ่อน ใช้ทั้งต้น  สรรพคุณ  แก้ปัสสาวะพิการ

หัว  รสจืดเย็น  สรรพคุณ  แก้ทางเดินปัสสาวะอักเสบ  ขับปัสสาวะ  แก้อาการบวมน้ำเนื่องจากโรคไตและโรคหัวใจ  ลดความร้อน  แก้พิษไข้กาฬ

จำพวกไม้น้ำ ต้น  รสจืดเย็น  สรรพคุณ  ขับปัสสาวะ แก้นิ่ว บำรุงไต  ขับระดูขาว

ต้น รสจืด สรรพคุณ  ขับปัสสาวะขับนิ่ว แก้กระษัย แก้ปวดเมื่อยบั้นเอว ใช้มากเป็นอันตราย กดหัวใจทำให้หยุดเต้นได้

ใช้ทั้งต้น  รสจืดขื่น  สรรพคุณ  แก้ไข  แก้กระษัย  แก้ปัสสาวะพิการ  บำรุงกำหนัด

พืชจำพวกหญ้า เป็นกอ  ตระกูลเดียวกันมีดังนี้ ตา  สุมเป็นถ่าน รสจืด สรรพคุณ  แก้ร้อนในกระหายน้ำ  ดูดแก๊สในกระเพาะอาหาร

ไม้ยืนต้นเป็นกอ ลำเหลือง ตาไผ่  รสจืด สรรพคุณ  เอา ๗ ตาต้มรับประทาน แก้สตรีตกโลหิตมากเกินไป

ใช้ทั้งต้น รสจืดขื่น สรรพคุณ  ช่วยย่อยอาหาร  แก้ไขตรีโทษ  แก้พิษฝี

ใช้ทั้งต้น  รสจืด  สรรพคุณ  ขับเหงื่อ ขับปัสสาวะ

ใช้ทั้งต้น รสจืดเย็น สรรพคุณ  รสจืด สรรพคุณ  แก้ไข  แก้อักเสบในลำคอ